АвтокроссNEW
Каско
Полис гражданско-правовой ответсвтенности online
Купить полис
Полис для поездки за рубеж online

Русский    Українська

Горячая линия (круглосуточно)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(бесплатно по Украине)
456 
(с мобильного по тарифам оператора)


 Обратный звонок
О компании
Публичная информация
Пресс-центр
Страховые услуги
Центр обслуживания
Электронный полис
Сотрудничество
Качество наших услуг
Партнерские программы
Программы лояльности
Работа в АСКА
Наши контакты
Информация для акционеров

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 г. выплачено
167,1 млн. грн.

страховых возмещений
Главная   >   АСКА

ПРОГРАМА безкоштовного розповсюдження товарів як рекламних матеріалів ПрАТ «УАСК АСКА»

1. Мета Програми популяризація добровільного страхування майна та рекламування ПрАТ «УАСК АСКА серед потенційних Страхувальників для укладання договорів добровільного страхування майна з ПрАТ «УАСК АСКА» (далі-Заходи)
2. Замовник та Організатор ПрАТ «УАСК АСКА» (далі – Компанія) Замовник має право залучати до здійснення Заходів третіх осіб. Детальна інформація про Заходи, Програму та її умови розміщена на сайті www.aska.com.ua
3. Виконавці Заходів

3.1. ПАТ «ПУМБ» (далі – Повірений) в частині укладення Договорів добровільного страхування майна «з сервісом повернення загублених речей» за програмою страхування «Захист речей» (далі - Договори) та передачі Страхувальникам разом з укладеним Договором Пакету як рекламного матеріалу Компанії на безоплатній основі (у якості подарунку);

3.2. ТОВ «ОКЛОК» в частині надання Пакету послуг у вигляді організації повернення втраченого Страхувальниками майна, захищеного наліпками безпеки з ідентифікаційним номером та/або брелоком для ключів з ідентифікаційним номером, які безоплатно отримані від Компанії як рекламний матеріал у вигляді Пакету. Додаткову інформацію про Пакет послуг, які надаються Учаснику в рамках отриманого Пакету, умови та строки їх надання тощо можна отримати на сайті ТОВ «ОКЛОК» www.oklock.com.ua.

4. Учасники Фізичні особи віком від 18 років, що уклали з Компанією Договори добровільного страхування майна «з сервісом повернення загублених речей», за програмою страхування «Захист речей», сплатили страховий платіж за Договором на рахунок, вказаний в Договорі, та належним чином виконали всі умови Заходів, що викладені в цій Програмі.
5. Термін проведення З 27.10.2016 р. до 27.10.2017 р. включно.
6. Територія проведення Заходи проводяться на всій території України, виключаючи зони військових конфліктів, територію Автономної республіки Крим, а також населених пунктів України, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення (перелік населених пунктів визначається відповідно до чинних нормативних актів України)
7. Гарантований подарунок для Учасника під час терміну дії Програми[1] Пакет - упаковка, яка містить у собі інформацію про Замовника, інформацію про послуги, що надаються ТОВ «ОКЛОК», а також набір брелоків, наліпок безпеки.
8. Назва і опис Подарунків та їх кількість

8.1. Пакет «Персональний»: 1 брелок для ключів з ідентифікаційним номером та 2 наліпки безпеки з ідентифікаційним номером – 5000 шт.;

8.2. Пакет «Автовласник»: 2 брелоки для ключів з ідентифікаційним номером та 2 наліпки безпеки з ідентифікаційним номером – 1000 шт.;

8.3. Пакет «Сімейний»: 4 брелоки для ключів з ідентифікаційним номером та 6 наліпок безпеки з ідентифікаційним номером – 300 шт.

8.4. Компанія залишає за собою право збільшити загальну кількість Подарунків або включити до Заходів додаткові Подарунки, не передбачені цією Програмою. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Компанія повідомить про них у порядку, передбаченому п. 11 цієї Програми.

9. Порядок отримання подарунків Учасники Заходів отримують на безоплатній основі подарунки, визначені п.8.1. – 8.3. цієї Програми, у наступному порядку: - подарунок, вказаний в п.8.1. Програми, отримує Учасник, який уклав Договір з розміром страхового платежу 200,00 грн. та надав Повіреному платіжний документ, що свідчить про його сплату. - подарунок, вказаний в п.8.2. Програми отримує Учасник, який уклав Договір з розміром страхового платежу 250,00 грн. та надав Повіреному платіжний документ, що свідчить про його сплату. - подарунок, вказаний в п.8.3. Програми отримує Учасник, який уклав Договір з розміром страхового платежу 450,00 грн. та надав Повіреному платіжний документ, що свідчить про його сплату.
10. Кількість та зовнішній вигляд Подарунків, що надаються Учасникам

10.1. При укладанні одного Договору, що відповідає умовам п. 9 цієї Програми, Учасник Заходу отримує один із вказаних в п. 8 цієї Програми Пакетів.

10.2. Зовнішній вигляд Подарунків може відрізнятися від зовнішнього вигляду, зображеного у інформаційних та рекламних матеріалах Заходів, і не відповідати сподіванням Учасника Заходів.

11. Зміни, доповнення до Програми. Набрання чинності таких змін. Програма та умови Заходів можуть бути змінені, доповнені та затверджені Компанією протягом усього терміну проведення Заходів. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на веб-сайті Компанії (визначений в п. 13), якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Програми.
12. Відповідальність

12.1. Компанія та/або Виконавці не несуть відповідальності за використання Учасниками Програми відповідних товарів, які були отримані в якості Подарунка Заходів після отримання їх Учасниками.

12.2. Відповідальність за якість товарів, що є Подарунком, несе їх виробник.

12.3. Компанія та/або Виконавці не несуть відповідальності за ненадання Подарунків Учасникам Програми, виконання послуг Пакету за Програмою у разі настання обставин непереборної сили.

12.4. У випадку пошкодження Подарунку, його втрати Компанія та/або Виконавці не несуть жодної відповідальності щодо їх заміни тощо, а також щодо компенсації їх вартості.

13. Інші умови

13.1.Особи, що відмовилися або не можуть укласти Договір відповідно до чинного законодавства України та умов Договору, не мають право на отримання Пакету

13.2. Доходи у вигляді подарунків підлягають оподаткуванню згідно з чинним законодавством України. Обов’язки зі сплати податків на доходи у вигляді подарунку, у разі його наявності, бере на себе особа, яка отримує подарунок (Страхувальник).

13.3. Учасники Заходів не мають права надавати засобам масової інформації відомості про свою участь в Програмі без попередньої письмової згоди на це Компанії.

13.4. Заміна Подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заміна одного з Подарунків на будь-який інший Подарунок не допускається.

13.5. Пошкодження Подарунку, його втрата не тягне за собою дострокового розірвання Договору.

13.6. Учасник Програми, уклавши Договір, має право відмовитися від Подарунка. При цьому страхова сума Договору зміненню не підлягає.

13.7.У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цієї Програми, та/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Компанією. При цьому рішення Компанії є остаточним і оскарженню не підлягає. Беручи участь у Програмі, Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з даною Програмою і свою повну та безумовну згоду з її умовами та правилами. Порушення Учасником Програми або відмова Учасника від належного виконання цієї Програми вважається відмовою від участі в Програмі та отримання подарунків. При цьому така особа не має права на одержання від Компанії та/або Виконавців будь-якої компенсації.Страховая компания АСКА
в социальных медиа:

Центральный офис

83052, г. Донецк, пр. Ильича, 100
т.: (062)348-38-00 многоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральный офис

03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01 многоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регионах

Copyright © 2011 ACKA.
Все права защищены.

Создание сайта Sparkle Design Studio