Формула здоровьяNEW
Каско
Полис гражданско-правовой ответсвтенности online
Купить полис
Полис для поездки за рубеж online

Русский    Українська

Горячая линия (круглосуточно)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(бесплатно по Украине)
456 
(с мобильного по тарифам оператора)


 Обратный звонок
О компании
Публичная информация
Пресс-центр
Страховые услуги
Центр обслуживания
Электронный полис
Сотрудничество
Качество наших услуг
Партнерские программы
Программы лояльности
Работа в АСКА
Наши контакты
Информация для акционеров

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 г. выплачено
167,1 млн. грн.

страховых возмещений
Главная   >   АСКА

Шановний акціонер ПрАТ «УАСК АСКА»!

 

         На виконання вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо Вам про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА», які пройшли 29.03.2013 року.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ “УАСК АСКА” були прийняті рішення за наступними питаннями:

 1. Перше питання порядку денного - Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАСК АСКА”.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

“ЗА” – 16431917 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'ятсот сімнадцять) голосів, що становить 100 %  голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

“ПРОТИ” – немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає

Рішення прийнято одностайно.

 ВИРІШИЛИ: Обрати:

- Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК АСКА» - Пастухова Андрія Олександровича;

- Секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК АСКА» -  Шерстньову Оксану Сергіївну;

- Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК АСКА» у складі:

  • Паніної Оксани Миколаївни;
  • Гаврилиці Дар'ї Миколаївни;
  • Сухаревої Ольги Миколаївни.

 2. Друге  питання порядку денного - Звіт Генерального директора ПрАТ “УАСК АСКА” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

“ЗА” – 16431917 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'ятсот сімнадцять) голосів, що становить 100 %  голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

“ПРОТИ” – немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає

Рішення прийнято одностайно.

 ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році (додається).

3. Третє питання порядку денного - Звіт Наглядової Ради ПрАТ “УАСК АСКА” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

“ЗА” – 16431917 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'ятсот сімнадцять) голосів, що становить 100 %  голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

“ПРОТИ” – немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає

Рішення прийнято одностайно

 ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової Ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році (додається).

4. Четверте питання порядку денного - Звіт та висновки Ревізора  ПрАТ “УАСК АСКА” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

“ЗА” – 16431917 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'ятсот сімнадцять) голосів, що становить 100 %  голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

“ПРОТИ” – немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає

Рішення прийнято одностайно

 ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт та висновки Ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” у 2012 році (додається).

5. П'яте питання порядку денного -  Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ “УАСК АСКА”

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

“ЗА” – 16431917 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'ятсот сімнадцять) голосів, що становить 100 %  голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

“ПРОТИ” – немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає

Рішення прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ: Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ “УАСК АСКА” за 2012 рік (додається).

6. Шосте питання порядку денного - Затвердження порядку  покриття збитків за підсумками роботи ПрАТ “УАСК АСКА” у 2012 році

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

“ЗА” – 16431917 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'ятсот сімнадцять) голосів, що становить 100 %  голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

“ПРОТИ” – немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає

Рішення прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ: Збитки за підсумками роботи ПрАТ “УАСК АСКА” у 2012 році покривати за рахунок прибутків у майбутніх періодах.

7. Сьоме питання порядку денного - Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА” та обрання нового складу наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА”, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

“ЗА” – 16431917 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'ятсот сімнадцять) голосів, що становить 100 %  голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

“ПРОТИ” – немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає

Рішення прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА” 31.03.2013 року:

  • SCM FINANCE LIMITED (СКМ ФІНАНС ЛІМІТЕД), яка зареєстрована в Республіці Кіпр за номером 195527;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю “СКМ ФІНАНС” (код ЄДРПОУ 33340407);
  • Сосіс Олександра Йосиповича (ідентифікаційний код 203400415).

2. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА” з 01.04.2013 року: 

  • SCM FINANCE LIMITED (Кіпр), яка зареєстрована в Республіці Кіпр за номером 195527;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю “СКМ ФІНАНС” (код ЄДРПОУ 33340407);
  • Сосіс Олександра Йосиповича (ідентифікаційний код 203400415).

 3. Виконання обов'язків кожним членом Наглядової ради Товариства (до припинення повноважень) здійснюється на безоплатній основі (без укладання цивільно-правового договору), відповідно до Статуту Товариства.

8. Восьме питання порядку денного - Затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління ПрАТ “УАСК АСКА”

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

“ЗА” – 16431917 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'ятсот сімнадцять) голосів, що становить 100 %  голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

“ПРОТИ” – немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає

Рішення прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ: Затвердити “Принципи корпоративного управління ПрАТ “УАСК АСКА” з 29.03.2013 року (додаються).

9. Дев'яте питання порядку денного - Затвердження рішення про вчинення значних правочинів, які будуть укладатися ПрАТ “УАСК АСКА” у 2013 році

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

“ЗА” – 16431917 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'ятсот сімнадцять) голосів, що становить 100 %  голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

“ПРОТИ” – немає

“УТРИМАЛИСЬ” – немає

Рішення прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ: Не затверджувати значні правочини, що будуть укладатися ПрАТ “УАСК АСКА” у 2013 році.

З повагою, Генеральний директор ПрАТ “УАСК АСКА” А.О. Шукатко

11.04.2013р.Страховая компания АСКА
в социальных медиа:

Центральный офис

83052, г. Донецк, пр. Ильича, 100
т.: (062)348-38-00 многоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральный офис

03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01 многоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регионах

Copyright © 2011 ACKA.
Все права защищены.

Создание сайта Sparkle Design Studio