Формула здоровьяNEW
Каско
Полис гражданско-правовой ответсвтенности online
Купить полис
Полис для поездки за рубеж online

Русский    Українська

Горячая линия (круглосуточно)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(бесплатно по Украине)
456 
(с мобильного по тарифам оператора)


 Обратный звонок
О компании
Публичная информация
Пресс-центр
Страховые услуги
Центр обслуживания
Электронный полис
Сотрудничество
Качество наших услуг
Партнерские программы
Программы лояльности
Работа в АСКА
Наши контакты
Информация для акционеров

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 г. выплачено
167,1 млн. грн.

страховых возмещений
Главная   >   АСКА

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА».

2. Код за ЄДРПОУ: 13490997

3. Місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, вул. перемоги, 97-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 221-07-64

5. Електронна поштова адреса: natalya.shevchuk@aska.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.aska.com.ua.

7. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

24.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017) прийнято рiшення схвалити укладення значних правочинiв iз Публiчним акцiонерним товариством "Перший Український Мiжнародний Банк" (Код ЄДРПОУ 14282829) в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв Товариства, а саме: договорiв банкiвського вкладу (депозиту) без обмеження строку дiї з дати їх укладання та з правом подальшої пролонгацiї. Сукупна вартiсть договорiв не повинна перевищувати 2,5 млрд. грн. протягом року. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 869 841 тис. грн. Спiввiдношення складає 287%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 18697414 шт., загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались у зборах 18662090 шт., з яких 100% голосували за прийняте рiшення.

 

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор

Шукатко А.О.

 

 

24.04.2018 р.Страховая компания АСКА
в социальных медиа:

Центральный офис

83052, г. Донецк, пр. Ильича, 100
т.: (062)348-38-00 многоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральный офис

03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01 многоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регионах

Copyright © 2011 ACKA.
Все права защищены.

Создание сайта Sparkle Design Studio