Формула здоровьяNEW
Каско
Полис гражданско-правовой ответсвтенности online
Купить полис
Полис для поездки за рубеж online

Русский    Українська

Горячая линия (круглосуточно)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(бесплатно по Украине)
456 
(с мобильного по тарифам оператора)


 Обратный звонок
О компании
Публичная информация
Пресс-центр
Страховые услуги
Центр обслуживания
Электронный полис
Сотрудничество
Качество наших услуг
Партнерские программы
Программы лояльности
Работа в АСКА
Наши контакты
Информация для акционеров

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 г. выплачено
167,1 млн. грн.

страховых возмещений
Главная   >   АСКА

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 13490997
3. Місцезнаходження: Україна, 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 5202220
5. Електронна поштова адреса емітента: law@aska.com.ua, ludmila.bachinskaya@aska.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.aska.com.ua, http://stockmarket.gov.ua
7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:

ІІ. Текст повідомлення

З 16.08.2016 року на пiдставi Наказу Генерального директора № 169-К вiд 15.08.2016 року припинено повноваження Яцук Лариси Валентинiвни (паспорт серiї ВС №108643, виданий 15.12.1999 р. Червоногвардiйським РВ Макiївського УМВС України в Донецькiй області) на посадi Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" в зв'язку з переведенням на посаду заступника головного бухгалтера за власним бажанням. На посадi Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" перебувала 3,5 місяці. Непогашена судимiсть у Яцук Л.В. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), яким володiє Яцук Л.В. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник Головного бухгалтера.

На пiдставi Наказу Генерального директора № 170-К вiд 15.08.2016 року за згодою особи на посаду Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" з 16.08.2016 року призначено Козоріз Валентину Василівну (паспорт серiї АЕ №701936, виданий 31.07.1997 р. Центр-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області). На посаду призначено безстроково. Непогашена судимiсть у Козоріз В.В. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), яким володiє Козоріз В.В. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник Головного бухгалтера та Головний бухгалтер.

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор ПрАТ “УАСК АСКА”                              А.О. ШукаткоСтраховая компания АСКА
в социальных медиа:

Центральный офис

83052, г. Донецк, пр. Ильича, 100
т.: (062)348-38-00 многоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральный офис

03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01 многоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регионах

Copyright © 2011 ACKA.
Все права защищены.

Создание сайта Sparkle Design Studio