Назва компанії

Приватне акціонерне товариство
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА", ПрАТ "УАСК АСКА"

Private Joint Stock Company
"Ukrainian Joint Stock Insurance Company ASKA", PSC "UJSIC  ASKA"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Private Joint Stock Company

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

А01 № 378402

А01 № 378402

Дата державної реєстрації

30.05.2001

30.05.2001

Місце державної реєстрації

м. Донецьк

Donetsk city

Орган державної реєстрації

Калінінська районна Рада народних депутатів м. Донецька

Kalininsky District Council of People's Deputies of Donetsk city

Дата державної перереєстрації

11.03.2011

11.03.2011

Місце державної перереєстрації

м. Київ

Kiev city

Орган, що видав свідоцтво про державну реєстрацію

Солом'янська районна державна адміністрація м. Києва

Solomenskaya Regional State Administration of Kiev city

Розрахунковий рахунок

265060100448 у АТ "ПроКредитБанк Україна"

265060100448 in JSC "ProCreditBank Ukraine"

МФО

320984

320984

ЄДРПОУ

13490997 

13490997

Індивідуальний податковий номер (ІПН):

134909926582

134909926582

Свідоцтво платника ПДВ:

200021705

200021705

Поштова адреса

03186, Україна,  м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5

03186, Ukraine, Kiev city, st.Avіakonstryktora Antonova, 5

Юридична адреса

69005, Україна,  м. Запоріжжя, вул. Перемоги 97-А

69005, Ukraine, Zaporozhye city, st. Pobedy 97-A

Корпоративний сайт

aska.com.ua

aska.com.ua

Адреса електронної пошти

aska_info@aska.com.ua

aska_info@aska.com.ua

Інформаційний центр

0 800 601 701 - цілодобово (безкоштовно для дзвінків по Україні)

4-5-6 - з мобільного (оплата дзвінків згідно з тарифами оператора)

0 800 601 701 - around the clock (free of charge for calls within Ukraine)

4-5-6 - from mobile (payment of calls according to the tariffs of the operator)