ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» наступним повідомляє, що за результатами проведеного конкурсного відбору та відповідно до рішення 

Наглядової ради Товариства (протокол № 206 від 28.12.2020 р.), обрано аудиторську фірму — ТОВ  « Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 31714676) для проведення аудиту фінансової звітності  ПрАТ «УАСК АСКА» за 2020 рік, 2021 рік та 2022 рік.