30 вересня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» за національною шкалою на рівні uaAA- (дуже високий рівень стійкості). Оновлення рейтингу базувалось на даних о діяльності компанії за перше півріччя 2019 року.

Зокрема, експерти відзначили, що обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «УАСК АСКА» за перше півріччя 2019 року, виріс у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 44,38% до 487,24 млн грн.

При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась до 316,57 млн грн. через те, що АСКА страхує великі промислові об’єкти.

Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «УАСК АСКА» станом на 30.06.2019 рік складали 91,61 млн. грн., що на 16,02% перевищило обсяг грошових коштів на 30.06.2018 рік. Також позитивно було оцінено, що в портфелі активів АСКА станом на 30.06.2019 р. знаходились ОВДП на суму 10,313 млн грн., що позитивно впливало на рівень забезпеченості компанії ліквідними активами.

Незважаючи на те, що діяльність УАСК «АСКА» в аналізованому періоді була збитковою, агентство відзначило зростання обсягів бізнесу страховика, та лише незначне зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань, що дало можливість оновити рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAA- (дуже високий рівень стійкості).