Гаряча лінія 24/7 0 800 601 701

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА" (далі - Товариство) приділяє увагу захисту прав та інтересів акціонерів Товариства, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, управлінню ризиками, а також застосуванню кращої світової практики у своїй комерційній діяльності.

Товариство несе відповідальність перед акціонерами та працівниками, що забезпечують стабільну роботу Товариства та подальший його розвиток, за створення нових та збереження існуючих робочих місць.

Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу та досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Товариства особами, Товариство бере на себе зобов’язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності викладених Принципів та докладати усіх зусиль для їх дотримання у своїй повсякденній діяльності.

Дотримання закріплених Принципів, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Товариства в уяві його акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, але і на контроль та зниження ризиків, пов’язаних із страховою діяльністю, підтримання та зростання фінансових показників Товариства, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечують роботу Товариства, успішного здійснення його статутної діяльності.

Ознайомитися з усіма принципами корпоративного управління Ви можете за посиланням:

Принципи корпоративного управління