Формула здоров'яNEW
Каско
Поліс цивільно-правової відповідальності online
Купить полис
Поліс для поїздки за кордон online

Русский    Українська

Гаряча лінія (цілодобово)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(безкоштовно по України)
456 
(з мобільного згідно тарифів оператора)


 Зворотний дзвінок
Про компанію
Публічна інформація
Прес-центр
Страхові послуги
Центр обслуговування
Електронний поліс
Співпраця
Якість наших послуг
Партнерські програми
Програми лояльності
Наші контакти
Інформація для акціонерів

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 р. виплачено
167,1 млн. грн.

страхових відшкодувань
Головна   >   АСКА

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА».

2. Код за ЄДРПОУ: 13490997

3. Місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, вул. перемоги, 97-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 221-07-64

5. Електронна поштова адреса: natalya.shevchuk@aska.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.aska.com.ua.

7. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

24.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2018) прийнято рiшення схвалити укладення значних правочинiв iз Публiчним акцiонерним товариством "Перший Український Мiжнародний Банк" (Код ЄДРПОУ 14282829) в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв Товариства, а саме: договорiв банкiвського вкладу (депозиту) без обмеження строку дiї з дати їх укладання та з правом подальшої пролонгацiї. Сукупна вартiсть договорiв не повинна перевищувати 2,5 млрд. грн. протягом року. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 843 497 тис. грн. Спiввiдношення складає 296%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 18697414 шт., загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались у зборах 18662090 шт., з яких 100% голосували за прийняте рiшення.

 

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор

Шукатко А.О.

 

 

24.04.2018 р.Страхова компанiя "АСКА"
в соцiальних медiа:

Центральний офіс

83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, 100
т.: (062)348-38-00 багатоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральний офіс

03186, м. Київ, вул. А. Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01  багатоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регіонах

Copyright © 2011 ACKA.
Всi права захищенi.

Створення сайту Sparkle Design Studio